Rady organizátorům

Dozví se o vaší plánované akci potenciální účastníci?
- Ano, akce je registrovaná na tomto webu.
- Ano, akce má Facebookovou událost.
Přidejte (v nastavení) mezi spoluorganizátory své události facebookovou stránku týdne pro klima, a díky tomu se propíše i do programu této stránky a uvidí ji tak více lidí. Nezapomeňte třeba na účinné šíření skrze sdílení události vašimi přáteli, stojí to jen chvilku času, žádné peníze a může to být opravdu efektivní!
- Ano, pozvali jsme lidi ze svého okolí a požádali je, ať informaci o konání akce šíří dál.
- Ano, udělali jsme letáčky a vyvěsili je na místa, kde se pohybují lidé, které by to mohlo zajímat.

Máte rozmyšlené, jak na akci vnést téma klimatických změn?
Častým problémem komunikace o klimatických změnách je, že diskuse sklouzne k uhlíkové stopě Grety nebo úsporným žárovkám - tedy k tématům, na které má kdekdo názor ale netýkají se skutečného problému. Diskusi můžete kotvit k faktickým informacím například ta, že grafy nebo články vytisknete, nebo údaje napíšete tak aby byly všem na očích. (dobrý český zdroj jsou Fakta o klimatu kteří dávají k dispozici vytisknutelné PDF grafů a informace mají dobře odzdrojované. Další odkazy na zdroje viz níže.
Vždy dbejme na korektnost a ověřitelnost faktů, kterými argumentujeme a nezapomeňme, že fakta jsou nezbytná, ale sama o sobě nestačí. Je proto dobré hledat další způsoby, jak v lidech vzbudit zájem o téma skrze konkrétní představitelné a uchopitelné jevy se kterými se mohou setkat v jejich okolí.
Téma klimatické změny vyvolává emoce, které lidé potřebují vyjádřit (strach a bezmoc se někdy mohou projevovat jako agrese) a součástí snahy komunikovat o změně klimatu je doprovázení lidí při zpracování svých emocí.
Všeobecně také platí, že individuální akce a změny spotřebních návyků jsou sice potřeba, ale v porovnání se dopady nastavení systému (např energetický mix ČR) jsou individuální akce nedostačující. Potřebujeme SYSTÉMOVÉ ZMĚNY, v energetice, obchodování, nastavení ekonomiky, zemědělství, průmyslu.

Zajímavé zdroje, kterými se můžete inspirovat.
- Tento článek je dobrý přehled v češtině a data v něm jsou korektní - jen se soustředí pouze na emise CO2, kterých má ČR přibližně 10 tun CO2 na obyvatele za rok. Když se k tomu připočtou emise methanu, N2O a dalších skleníkových plynů a údaje se přepočítají na množství CO2, které by způsobil stejné oteplení, vychází množství emisí skleníkových plynů na 12,5 tun CO2 na osobu a rok.
- SkepticalScience.com verze v češtině není tak bohatá, jako anglická - umožňuje se dobře zorientovat v mýtech o klimatické změně a k jednotlivým mýtům najít faktografické opravy.
- nebo Zmenaklimatu.cz - i když obsahuje jen dva blogové příspěvky, stojí za přečtení
- web NASA zaměřený na planetu, obsahuje mapy teplot apod.
- aktuální a spolehlivé informace o koncentracích CO2 v atmosféře, včetně údajů z nedávné i dávné historie.
- postřehy a tipy Jana Krajnhanzla ohledně komunikace změny klimatu v kontextu české společnosti.
- článek plynoucí z výzkum mínění české společnosti ve vztahu k přírodě a její ochraně.
- zajímavý magazín o eko-výchově a možnostech uchopení tohoto tématu.

Letáčky a grafické materiály

Letáčky a grafické materiály najdete na stánce Ke stažení.

Kontakt pro média
Brno: Lucie Smolková <klimatickakoalice.brno@gmail.com>, 731 363 856
Praha: Vít Masare <vit.masare@gmail.com>, 607 786 013
Zdroj financování
Ke stažení
Rady organizátorům